ABSL: Podnikové služby v ČR rostly o 19 %, největší boom zažívají centra poskytující IT služby

Obor podnikových služeb pokračuje v České republice v rychlém růstu. Počet center vzrostl meziročně o 10 %, počet zaměstnanců segmentu o 19 %. Celkem 220 společností, které z ČR poskytující podnikové služby do celého světa, zaměstnává již 89 000 lidí a na HDP České republiky se podílí 5 procenty. Nejnovější průzkum trhu prezentovala asociace ABSL na své výroční konferenci, která v Brně přivítala zhruba 500 účastníků. „Letošní průzkum ukázal dva významné trendy. Tím prvním je zvyšování odbornosti center, tím druhým sílící IT specializace,“ uvedl Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje a zastupuje firmy z oboru podnikových služeb. „Již 47 % českých center podnikových služeb poskytuje IT služby a 89 % zvyšuje kvalitu a odbornost poskytovaných procesů. V ČR již dávno nejde kvantitu a jednoduchou transakční práci, investoři sem naopak situují stále kvalifikovanější práci a procesy,“ dodal.

Jeden z hlavních hnacích motorů expanze celého segmentu představují technologie robotické automatizace či strojového učení a umělé inteligence, alespoň částečně je využívá již 75 % českých center podnikových služeb. V tuto chvíli dokáží tyto technologie poskytovat výkon srovnatelný s výkonem 1500 lidí. „V průměru osm zaměstnanců v každém centru se tedy může díky automatizaci věnovat kvalifikovanější práci,“ vysvětlil Jonathan Appleton s tím, že v příštím období se očekává ještě masivnější osvojení těchto technologií a další růst. „Myslím, že příští rok bychom se mohli dotknout hranice stovky tisíc zaměstnanců, tedy velikosti, kterou jsme měli v plánu dosáhnout v roce 2020. Jsme na velmi dobré cestě to dokázat,“ předpověděl Jonathan Appleton.

Více informací naleznete v nejnovější tiskové zprávě.