ABSL diskutovalo o budoucnosti sektoru podnikových služeb s ministrem Karlem Havlíčkem

8.4.2021

V úterý 16. března 2021 proběhla na pozvání zástupců ABSL Czech Republic online schůzka s Karlem Havlíčkem, vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu, Silvanou Jirotkovou, náměstkyní sekce hospodářské politiky a podnikání, a Zbyňkem Pokorným, ředitelem odboru investic a průmyslových zón. Cílem této schůzky bylo představení sektoru podnikových služeb v České republice, seznámení s aktivitami ABSL a prezentace podnikových center a jejich dynamických reakcí na dopady pandemie.

V rámci setkání se pak ABSL s ministerstvem dohodli na společné budoucí spolupráci, zejména na vytvoření společné strategie pro nové zahraniční investory a zapojení ABSL do strategických pracovních skupin.

Za ABSL Czech Republic se schůzky zúčastnil Ota Kulhánek, předseda ABSL, Jan Skoták, ředitel společnosti Infosys, Helena Tabakovová, provozní manažerka ABSL, a Václav Kopecký, poradce ze společnosti CEC Government Relations. Schůzka probíhala stylem otevřené diskuze mezi ABSL a zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, v rámci které se diskutovalo o aktuálních tématech z odvětví podnikových služeb. ABSL zejména poukázalo na celkový pokles nových investorů v ČR za uplynulých 12 měsíců, pokles náboru kvalifikované pracovní síly ze zahraničí a nízkou úroveň podpory od státní správy.

V návaznosti na tyto skutečnosti ABSL představilo svůj návrh na začlenění sektoru podnikových služeb jako samostatného sektoru do klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů a na aktivní zapojení ABSL do strategických a pracovních skupin vlády.

ABSL Czech Republic s panem ministrem Karlem Havlíčkem společně dospěli k závěru, že vize ABSL je v souladu s dlouhodobou vládní strategií propagace České republiky. Karel Havlíček otevřeně podpořil aktivity ABSL a nabídl budoucí bližší spolupráci se Silvanou Jirotkovou a Petrem Očkem, náměstkem ministerstva průmyslu a obchodu. V rámci této spolupráce ABSL získá plnou podporu v poskytování dat a informací ze sektoru podnikových a sdílených služeb, a to zejména pro potenciální investory, kteří projevují zájem o otevření nového centra v ČR. Pan ministr také uvítal návrh spolupracovat na vytvoření společné strategie pro nové zahraniční investory v oblasti zákaznických, podnikových a IT služeb a spolupracovat na péči o stávající investory a existující centra. Strategie bude zahrnovat také spolupráci s poradenskými firmami, kteří své klienty do České republiky často přivádějí.

Sektor podnikových služeb aktuálně zaměstnává přes 120 000 lidí v celé České republice a neustále roste, čímž vytváří zdravou půdu pro nové podnikatele, investory a inovativní řešení. Spolupráce mezi ABSL a ministerstvem průmyslu a obchodu přispěje k prosazování České republiky jako moderní země a k vytváření péče o stávající i budoucí investory.

Sdílet:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
On Trend

ČÍST DÁL

Na těchto stránkách používáme soubory cookies, abychom je pro vás co nejlépe přizpůsobili. Více o cookies si můžete přečíst v naší cookie policy.