Cizinci pracující v ČR v oboru podnikových služeb mají rostoucí zájem o výuku češtiny

Z šetření asociace ABSL, která sdružuje poskytovatele podnikových služeb, vyplývá, že řada zaměstnavatelů z tohoto oboru svým zahraničním zaměstnancům začala poskytovat výuku českého jazyka jako benefit, zájem ovšem často převyšuje kapacitu vypsaných kurzů. „Češtinu cizinci obvykle při práci používat nepotřebují, nicméně z jejich strany sledujeme rostoucí zájem o znalost alespoň základů českého jazyka, usnadní jim to totiž základní orientaci v zemi, ve které žijí,“ říká Jonathan Appleton, ředitel ABSL. Dle Radky Bellissimo, ředitelky centra podnikových služeb pro Newell Brands EMEA, cizinci vítají možnost výuky češtiny i z důvodu snazšího jednání s úřady: „Našim zahraničním pracovníkům chceme tímto způsobem i zjednodušit život u nás. Cílem je, aby se jim v ČR líbilo a měli zájem zůstat co nejdéle.“
Zájem o češtinu má zejména mladší generace, absolventi vysokých škol, kteří v ČR sbírají profesní zkušenosti a mají zájem rozšířit i jazykové znalosti. Řada zájemců je však motivována i osobními důvody, například česky hovořícím životním partnerem. Více informací naleznete v nové tiskové zprávě.