Členství v ABSL

Proč se stát členem?

Členstvím v ABSL se stanete součástí přední asociace pro podnikové služby, ve které se budete moct podílet na rozvíjení tohoto sektoru v ČR. Získáte přístup ke sdílení znalostí včetně sektorových dat a benchmarkingů. Zároveň budete moct spolupracovat na společných projektech členů zaměřených na rozvoj sektoru podnikových služeb v ČR.

Čeho si na ABSL naši členové váží?

Typy členství

Běžné členství

Běžnými členy asociace mohou být právnické osoby, které podnikají v odvětví sdílených podnikových služeb a outsourcingu podnikových procesů v České republice.

Členové, kteří podnikají v rámci odvětví, jsou voleni na základě svého prohlášení o způsobilosti ke členství a schválení ze strany zakládajících členů a představenstva.

Roční poplatek: 65 000 Kč

Podporující členství

Podporujícími členy asociace mohou být právnické osoby poskytující podpůrné služby odvětví sdílených podnikových služeb a outsourcingu podnikových procesů, tj. právnické firmy, konzultanti, poskytovatelé služeb v oblastech PR, lidských zdrojů, IT atd.

Podporující člen by měl asociaci zdarma poskytovat přiměřenou úroveň služeb, zdrojů a informací za účelem podpory cílů, k nimž aktivity asociace směřují. Podporující členové jsou voleni předsednictvem ABSL.

Roční poplatek: 100 000 Kč

Jak se k nám připojit?

Vyplňte přihlášku k Řádnému či Podporujícímu členství a zašlete nám ji na adresu:

Association of Business Service Leaders in the Czech Republic
Business Link
Plynární 10
170 00 Prague 7 – Holešovice

Rozhodnutí o přijetí členů jsou prováděna představenstvem asociace na základě vyhodnocení příslušného kandidáta.

Na těchto stránkách používáme soubory cookies, abychom je pro vás co nejlépe přizpůsobili. Více o cookies si můžete přečíst v naší cookie policy.