ABSL Management & Tým

Členové představenstva ABSL

Ota Kulhánek

Director, Accenture Business Services

Předseda představenstva, Prezident

Ota pracuje v odvětví SSC/BPO již od roku 2003. Od roku 2011 vede interní centrum sdílených podnikových služeb (SSC) ve společnosti Accenture v Praze. Je expertem na trh SSC/BPO a má široké znalosti a zkušenosti v oblastech řízení SSC/BPO, financí a účetnictví, projektového řízení a provozní výkonnosti.

jonathan appleton

Výkonný ředitel ABSL, Člen představenstva

Jonathan je výkonným ředitelem asociace ABSL, která zastupuje zájmy globálních center sdílených podnikových služeb a outsourcingových společností působících v České republice. Jonathan má více než 20 let zkušeností z regionu střední a východní Evropy (CEE). Dříve působil jako ředitel ve společnosti PwC Česká republika, kde se staral se o podporu klientů ze segmentu sdílených podnikových služeb v České republice i v celém regionu CEE.

Radka Bellissimo

Členka představenstva

Head of Jarden Business Services Group

Radka je ředitelkou společnosti Jarden Business Services Group v Praze. Radka má bohaté zkušenosti z oblasti podnikových služeb, outsourcingu ale i konzultingu, kde pracovala více než 20 let na různých projektech se zákazníky z mnoha odvětví jak v Evropě, tak v USA. Před společností Jarden Radka pracovala například pro Johnson & Johnson, Accenture nebo Arthur Andersen.

Veronika Ben Mansoura

Členka představenstva

Senior Manager, Medtronic

Veronika pracuje na pozici Senior Manager ve společnosti Medtronik a řídí tým, který se zabývá poskytováním odborných školení a vzdělávání v oblasti zdravotnictví. Veronika začala pracovat ve společnosti Medtronic, tehdejší Covidien, v roce 2008 jako jeden z první zaměstannců. V průběhu let vystřídala nejrůznější pozice zejména ve financích. Po akvizici společnosti Medtronic v roce 2015 začala řídit tým, který má na starost akce a školení pro odborníky ve zdravotnictví. Veronika právě dokončuje studia MBA.

Simona Benešová

Členka představenstva

Site Manager, ‎Bluelink International CZ

Simona vede české centrum služeb společnosti BlueLink International. Během jejího působení se centrum rozrostlo z původních 45 zaměstnanců na více než 500 a k Simoniným povinnostem přibylo i vedení partnerským center v Bulharsku, Egyptě, Madagaskaru, Holandsku a Portugalsku. Její krédo, které koresponduje s atmosférou ve společnosti, je být “přátelsky náročná”, respektovat ostatní a brát věci pozitivně. Simona je základající člen tzv. CC Forum (platforma pro sdílení zkušenosí mezi zákaznickým centry).

Tom Desmet

Člen představenstva

Shared Services Center Lead, Anheuser-Busch InBev

Tom vede pražské centrum společnosti AB InBev, které zaměstnává více než 500 lidí a poskytuje všem evropským pobočkám firmy centralizované služby v oblasti logistiky, financí, prodeje a nákupu. Tom je ve společnosti AB InBev již více než 15 let během nichž vystřídal celou řadu pozic v rámci celé Evropy od logistiky přes projektové řízení k systémovým implementacím a podporu aplikací. Vedle řízení operací centra v rámci evropské organizace rozvíjí také roli a agendu pražského centra v rámci celosvětvé sítě.

Tomáš Frkal

Člen představenstva

Managing Director, Process Solutions

Od roku 2008 je Tomáš ředitelem české pobočky společnosti Process Solutions. V roce 2013 zastával pozici předsedy finančního výboru Americké obchodní komory v České republice. Dříve pracoval v mezinárodních firmách poskytujících daňové poradenství a jako interní daňový poradce ve velkých společnostech v oblasti telekomunikací a energetiky. Mezi oblasti jeho odborných znalostí a zkušeností patří vedení a rozvoj malých organizací v oblasti BPO a rozvoj podnikání na poli odborných služeb, především služeb účetnictví a mezd. Je spoluzakladatelem asociace ABSL.

František Havel

Člen představenstva

Operations Manager, Novartis Global Service Center

František je provozní ředitel ve společnosti Novartis Global Service Center (NGSC) se sídlem v Praze. Má 15leté zkušenosti z prostředí globálních center sdílených služeb, ale i IT a telekomunikací. Má také celou řadu odborných znalostí z oblasti budování podnikových služeb a vedení procesů v rámci financí, IT a HR s cílem vytvořit ta nejlepší možná centra. František do společnosti Novartis přišel v roce 2012, předtím působil ve vedoucích funkcích společností T- Mobile a Accenture. František vystudovat ČVUT v Praze a má titul MBA.

David Mansfeld

Člen představenstva

Managing Director, Johnson & Johnson

David nastoupil do společnosti Johnson & Johnson v roce 2002 jako finanční ředitel J&J v České republice a na Slovensku. Od března 2006 působí jako statutární zástupce společnosti JNJ Global Business Services, s.r.o., kde řídí startupové aktivity and stará se o další rozvoj tohoto globální centra společnosti J&J. Ve své vedouci roli J&J Praha zastřešuje celkově pobočku s téměř  600 zaměstnanci a zaměřuje se zejména na vedení tzv. first level kontaktního centra, které sídlí v Praze a dohlíží na poskytování spolehlivých a vysoce kvalitních služeb interním i externím zákazníkům v rámci několika funkcí (finance, Veřejné zakázky, lidské zdroje).

Roman Pavloušek

Člen představenstva

‎Global Finance SSC Manager, Edwards

Roman je zkušeným ředitelem s dlouholetou praxí v oblasti financí a účetnictví, IT, rizik a vnitřní kontroly a provozu. V současné době vede SSC zajišťující služby v odvětví financí pro globální výrobní společnost Edwards. Je zodpovědný za řízení centralizovaných finančních procesů (Procure-to-Pay, Order-to-Cash, Record-to-Report, Information Provision&Analysis) a vedení více než 130 zaměstnanců působících v České republice a v Jižní Koreji.

Jan Skoták

Člen představenstva

Regional Center Head, ‎Infosys

Jan je ředitelem regionálního centra Infosys a je zodpovědný za fungování a provoz BPO v České republice. Vedle toho se věnuje řízení vztahů s klienty a rozvoji podnikání u portfolia společností ze žebříčku Fortune 500 z celé Evropy, USA a Brazílie. Je členem rady Infosys Global Management Council. Ve společnosti Infosys působí více než deset let a byl zakládajícím členem týmu, který měl na starosti vybudování centra Infosys pro region střední a východní Evropy (CEE). Řídil první globální provoz BPO z regionu CEE a následně zastával řadu provozních, obchodních a strategických rolí v Evropě a USA.

Tým ABSL

Helena Tabakovová

operations manager

Helena přišla do ABSL z mezinárodního kontaktního a expertního centra BlueLink International CZ, kde působila jako Brand Manažerka s přesahem péče o spokojenost zaměstnanců. Pracovala na projektech, za které firma BlueLink získala několik prestižních ocenění v oblasti sdílených služeb. Helena má též nemalé zkušenosti v médií a neziskového sektoru jako projektová a marketingová manažerka. V ABSL má na starosti komunikaci s členy a partnery a řídí projekty ABSL po organizační stránce. 

kristina bobková

Marketing & communication specialist

Kristina začala pracovat na pozici koordinátora projektů pro ABSL Czech Republic na počátku roku 2017. Vystudovala obchodní akademii a krátce po studiu začala pracovat ve společnosti Accenture Services, kde nabyla dvouleté pracovní zkušenosti, kterou ukončila odchodem do Velké Británie. V Londýně studovala anglický jazyk a pracovala po dobu jednoho roku.
Po návratu do Prahy se Kristina připojila k týmu ABSL Czech Republic a nyní spravuje marketing a marketingovou komunikaci asociace.

Lucie Vychodilová

Event & PROJECT SPECIALIST

Lucie pracuje v ABSL jako Event & Project Specialist. Do týmu ABSL přišla se zkušenostmi z korporátního i privátního sektoru, kde byla součástí oddělení zodpovědných za eventy, marketing a projekty. Po dokončení univerzity začala pracovat v Hotelu Golf a poté získala cennou pracovní zkušenost ve společnosti Microsoft. Před nástupem do ABSL pracovala v Citibank jako Marketing & Project Manager. Mimo jiné tam koordinovala dlouhodobý úspěšný projekt migrace klientů na novou verzi internetového bankovnictví. V nynější roli zodpovídá za eventy a projekty. 

Marta Lipovská

PR Consultant

Marta poskytuje ABSL podporu v oblasti PR a mediální komunikace. Má bohaté zkušenosti z oboru PR i komunikace témat spojených s oborem podnikových služeb, lidských zdrojů i informačních technologií. Působila jak v lokálních mediálních agenturách agenturách, tak i v PR týmu společnosti Oracle. V roce 2008 založila PR agenturu PRCOM, která poskytuje služby celé řadě lokálních a mezinárodních firem z mnoha segmentů trhu, a pomáhá jim tak podpořit jejich obchodní aktivity a cíle.

Připojte se k ABSL

Rádi přivítáme nové členy, kteři se chtějí připojit k jednotnému hlasu podnikových služeb v ČR.