Management & Tým

ABSL Management & Tým

Členové představenstva ABSL

Ota Kulhánek

Director, Accenture Business Services

Předseda představenstva, Prezident

Ota pracuje v odvětví SSC/BPO již více než deset let. Od roku 2011 vede interní centrum sdílených podnikových služeb (SSC) ve společnosti Accenture v Praze. Je expertem na trh SSC/BPO a má široké znalosti a zkušenosti v oblastech řízení SSC/BPO, financí a účetnictví, projektového řízení a provozní výkonnosti.

jonathan appleton

Výkonný ředitel ABSL, Člen představenstva

Jonathan je výkonným ředitelem asociace ABSL, která zastupuje zájmy globálních center sdílených podnikových služeb a outsourcingových společností působících v České republice. Jonathan má více než 20 let zkušeností z regionu střední a východní Evropy (CEE). Dříve působil jako ředitel ve společnosti PwC Česká republika, kde se staral se o podporu klientů ze segmentu sdílených podnikových služeb v České republice i v celém regionu CEE.

Radka Bellissimo

Členka představenstva

Head of Jarden Business Services Group

Radka je ředitelkou společnosti Jarden Business Services Group v Praze. Radka má bohaté zkušenosti z oblasti podnikových služeb, outsourcingu ale i konzultingu, kde pracovala více než 20 let na různých projektech se zákazníky z mnoha odvětví jak v Evropě, tak v USA. Před společností Jarden Radka pracovala například pro Johnson & Johnson, Accenture nebo Arthur Andersen.

Veronika Ben Mansoura

Členka představenstva

Senior Manager, Medtronic

Veronika pracuje na pozici Senior Manager ve společnosti Medtronik a řídí tým, který se zabývá poskytováním odborných školení a vzdělávání v oblasti zdravotnictví. Veronika začala pracovat ve společnosti Medtronic, tehdejší Covidien, v roce 2008 jako jeden z první zaměstannců. V průběhu let vystřídala nejrůznější pozice zejména ve financích. Po akvizici společnosti Medtronic v roce 2015 začala řídit tým, který má na starost akce a školení pro odborníky ve zdravotnictví. Veronika právě dokončuje studia MBA.

Simona Benešová

Členka představenstva

Site Manager, ‎Bluelink International CZ

Simona vede české centrum služeb společnosti BlueLink International. Během jejího působení se centrum rozrostlo z původních 45 zaměstnanců na více než 500 a k Simoniným povinnostem přibylo i vedení partnerským center v Bulharsku, Egyptě, Madagaskaru, Holandsku a Portugalsku. Její krédo, které koresponduje s atmosférou ve společnosti, je být “přátelsky náročná”, respektovat ostatní a brát věci pozitivně. Simona je základající člen tzv. CC Forum (platforma pro sdílení zkušenosí mezi zákaznickým centry).

Tom Desmet

Člen představenstva

Shared Services Center Lead, Anheuser-Busch InBev

Tom vede pražské centrum společnosti AB InBev, které zaměstnává více než 500 lidí a poskytuje všem evropským pobočkám firmy centralizované služby v oblasti logistiky, financí, prodeje a nákupu. Tom je ve společnosti AB InBev již více než 15 let během nichž vystřídal celou řadu pozic v rámci celé Evropy od logistiky přes projektové řízení k systémovým implementacím a podporu aplikací. Vedle řízení operací centra v rámci evropské organizace rozvíjí také roli a agendu pražského centra v rámci celosvětvé sítě.

Tomáš Frkal

Člen představenstva

Managing Director, Process Solutions

Od roku 2008 je Tomáš ředitelem české pobočky společnosti Process Solutions. V roce 2013 zastával pozici předsedy finančního výboru Americké obchodní komory v České republice. Dříve pracoval v mezinárodních firmách poskytujících daňové poradenství a jako interní daňový poradce ve velkých společnostech v oblasti telekomunikací a energetiky. Mezi oblasti jeho odborných znalostí a zkušeností patří vedení a rozvoj malých organizací v oblasti BPO a rozvoj podnikání na poli odborných služeb, především služeb účetnictví a mezd. Je spoluzakladatelem asociace ABSL.

František Havel

Člen představenstva

Operations Manager, Novartis Global Service Center

František je provozní ředitel ve společnosti Novartis Global Service Center (NGSC) se sídlem v Praze. Má 15leté zkušenosti z prostředí globálních center sdílených služeb, ale i IT a telekomunikací. Má také celou řadu odborných znalostí z oblasti budování podnikových služeb a vedení procesů v rámci financí, IT a HR s cílem vytvořit ta nejlepší možná centra. František do společnosti Novartis přišel v roce 2012, předtím působil ve vedoucích funkcích společností T- Mobile a Accenture. František vystudovat ČVUT v Praze a má titul MBA.

David Mansfeld

Člen představenstva

Managing Director, Johnson & Johnson

David nastoupil do společnosti Johnson & Johnson v roce 2002 jako finanční ředitel J&J v České republice a na Slovensku. Od března 2006 působí jako statutární zástupce společnosti JNJ Global Business Services, s.r.o., kde řídí startupové aktivity and stará se o další rozvoj tohoto globální centra společnosti J&J. Ve své vedouci roli J&J Praha zastřešuje celkově pobočku s téměř  600 zaměstnanci a zaměřuje se zejména na vedení tzv. first level kontaktního centra, které sídlí v Praze a dohlíží na poskytování spolehlivých a vysoce kvalitních služeb interním i externím zákazníkům v rámci několika funkcí (finance, Veřejné zakázky, lidské zdroje).

Roman Pavloušek

Člen představenstva

‎Global Finance SSC Manager, Edwards

Roman je zkušeným ředitelem s dlouholetou praxí v oblasti financí a účetnictví, IT, rizik a vnitřní kontroly a provozu. V současné době vede SSC zajišťující služby v odvětví financí pro globální výrobní společnost Edwards. Je zodpovědný za řízení centralizovaných finančních procesů (Procure-to-Pay, Order-to-Cash, Record-to-Report, Information Provision&Analysis) a vedení více než 130 zaměstnanců působících v České republice a v Jižní Koreji.

Jan Skoták

Člen představenstva

Regional Center Head, ‎Infosys

Jan je ředitelem regionálního centra Infosys a je zodpovědný za fungování a provoz BPO v České republice. Vedle toho se věnuje řízení vztahů s klienty a rozvoji podnikání u portfolia společností ze žebříčku Fortune 500 z celé Evropy, USA a Brazílie. Je členem rady Infosys Global Management Council. Ve společnosti Infosys působí více než deset let a byl zakládajícím členem týmu, který měl na starosti vybudování centra Infosys pro region střední a východní Evropy (CEE). Řídil první globální provoz BPO z regionu CEE a následně zastával řadu provozních, obchodních a strategických rolí v Evropě a USA.

Tým ABSL

adela pilátová

Operations Manager

Adéla pracuje v ABSL na pozici Operations Manager. Do ABSL přišla s přímou zkušeností z oboru podnikových služeb, neboť pracovala ve společnosti Zebra Technologies (dříve Motorola Solutions). Mezi její agendu zde patřily například projekty s univerzitami, stála rovněž u zrodu úspěšného projektu stáží. V ABSL má na starost zejména komunikaci s členy či partnery a řídí projekty ABSL po organizační stránce.

michaela peterková

Marketing & Communication Manager

Předtím, než Michaela nastoupila do ABSL, pracovala 4 roky v PwC ČR, kde rozvíjela sekci poskytující mezinárodní kvalifikace. Poté žila rok na Novém Zélandu, kde projektově řídila opravy po zemětřesení. Po svém návratu do ČR nastoupila do Impact Hub Praha, coworkingového a inkubačního centra, ve kterém úspěšně rozjela akcelerační program pro začínající podnikatele a organizovala vzdělávací, networkingové a marketingové akce. V ABSL má na starost marketingovou komunikaci.

kristina bobková

Koordinátorka projektů

Kristina začala pracovat na pozici koordinátora projektů pro ABSL Czech Republic na počátku roku 2017. Vystudovala obchodní akademii a krátce po studiu začala pracovat ve společnosti Accenture Services, kde nabyla dvouleté pracovní zkušenosti, které ukončila odchodem do Velké Británie. V Londýně studovala anglický jazyk a pracovala po dobu jednoho roku. Po návratu do Prahy se Kristina připojila k týmu ABSL Czech Republic a nyní je převážně zodpovědná za podporu projektů a jejich správu.

Marta Lipovská

PR Consultant

Marta poskytuje ABSL podporu v oblasti PR a mediální komunikace. Má bohaté zkušenosti z oboru PR i komunikace témat spojených s oborem podnikových služeb, lidských zdrojů i informačních technologií. Působila jak v lokálních mediálních agenturách agenturách, tak i v PR týmu společnosti Oracle. V roce 2008 založila PR agenturu PRCOM, která poskytuje služby celé řadě lokálních a mezinárodních firem z mnoha segmentů trhu, a pomáhá jim tak podpořit jejich obchodní aktivity a cíle.

Připojte se k ABSL

Rádi přivítáme nové členy, kteři se chtějí připojit k jednotnému hlasu podnikových služeb v ČR.