Co je naším cílem?

Naše mise

ABSL je platformou pro aktivní a srozumitelný dialog, sdílení znalostí a hladší spolupráci v rámci sektoru podnikových služeb. Zastupujeme tento segment jako celek a hájíme jeho zájmy, abychom pomohli vytvořit lepší podnikatelské prostředí pro naše členy, a zajistili tak udržitelný a dlouhodobý rozvoj celého odvětví.

Naše vize

"Věříme, že díky spolupráci a sdílení know-how a inovací můžeme nejlépe rozvíjet sektor podnikových služeb a zajistit jeho udržitelný rozvoj."

Naše cíle

Sběr dat o trhu

Shromažďování a uchovávání klíčových statistik a poznatků o odvětví podnikových služeb za účelem propagace sektoru v ČR a poskytnutí podkladů pro strategická rozhodnutí členů.

Propagace sektoru

Budování povědomí o aktivitách ABSL a trendech v oblasti podnikových služeb prostřednictvím spolupráce s médii a pořádání akcí.

Spolupráce s úřady

Budování vztahů s relevantními úřady a institucemi, rozvíjení dialogu a vzájemné spolupráce s cílem podpořit zájmy odvětví podnikových služeb.

Silná komunita

Vytváření platformy pro lepší dialog a spolupráci v rámci komunity podnikových služeb.

Spolupráce s univerzitami

Spolupráce s univerzitami za účelem rozvoje vzdělávacích programů, které připraví zájemce o kariéru v podnikových službách.

Strategická partnerství

Budování sítě strategických obchodních partnerů, kteří budou napomáhat rozvíjet cíle asociace a jejích členů.

Připojte se k ABSL

Rádi přivítáme nové členy, kteři se chtějí připojit k jednotnému hlasu podnikových služeb v ČR.

Na těchto stránkách používáme soubory cookies, abychom je pro vás co nejlépe přizpůsobili. Více o cookies si můžete přečíst v naší cookie policy.