Podnikové služby v České republice

2022

ABSL Report 2022

ABSL Report 2022 odkrývá zásadní trendy a poskytuje ucelený přehled podnikových, sdílených a outsourcingových služeb v České republice. Hlavním zdrojem dat v této publikaci je průzkum ABSL, který byl proveden mezi členskými společnostmi ABSL v období od června do listopadu 2021.

Na této stránce najdete přehled nejdůležitějších dat a doprovodné digitální materiály. Chcete-li získat kompletní publikaci včetně všech analýz, stáhněte si ABSL Report 2022 ve formátu pdf.

Podívejte se na souhrn nejdůležitějších trendů (v angličtině)

Jonathan Appleton, Managing Director ABSL Czech Republic, představuje nejdůležitější poznatky, které vyvstaly z průzkumu ABSL 2021.

Prezentace byla publikována během konference ABSL Leader’s Hybrid Conference 10. listopadu 2021.

Velikost a růst

Podnikové služby v ČR zaměstnávají skoro 150,000 zaměstnanců: Do roku 2025 se tak pravděpodobně stanou NEJVĚTŠÍM obchodním odvětvím v zemi

Sektor nadále roste navzdory pandemii a centra podnikových služeb hlásí pozitivní čísla v růstu počtu zaměstnanců, zvyšují počet svých expertních týmů a služeb, které poskytují.

145,000

Celkový počet zaměstnanců v roce 2022

200,000

Očekávaný počet zaměstnanců v roce 2025

350

Celkový počet center podnikových služeb v ČR

13%

Růst počtu zaměstnanců v roce 2021

9%

Očekávaný růst v roce 2022

72%

center v roce 2021 vyrostlo

Nejvýznamnější oblast růstu – Analýza dat: Od dat k inteligentním řešením

Top 5 služeb na vzestupu v roce 2021

  1. Finance a účetnictví: Výběr hotovosti
  2. Analýza dat: Shromažďování a agregace podnikových dat
  3. Analýza dat: Business Intelligence
  4. Analýza dat: Vytváření a analýza statistik, které pomáhají managementu řídit společnost efektivněji
  5. Analýza dat: Vytváření firemních reportů a přehledů

Vyspělost poskytovaných služeb

Silný a konzistentní růst vyspělosti služeb: Budování vyspělých center služeb budoucnosti

Vyspělost poskytovaných služeb v posledních letech neustále roste. Centra podnikových služeb v České republice se stále častěji stávají středisky inovací a excelence vykonávající práci s vysokou přidanou hodnotou.

Vysvětlivky

Začátečník

Návrh a prvotní realizace na místě

Rozvíjející se

Některé procesy přeneseny; většina není standardizována

Pokročilý

Centralizace dokončena, procesy standardizovány, neustálé zlepšování zavedeno

Partner

Optimalizace a automatizace napříč organizací, zaměření na obchodní výsledky a partnerství s klienty

80%

procesů jsou dodávány na pokročilé nebo partnerské úrovni

24%

procesů jsou dodávány na partnerské úrovni

52%

prováděných činností je založeno na znalostech

60%

center poskytuje některé služby na partnerské úrovni

Dopad pandemie COVID-19

COVID-19 pohání budoucí příležitosti růstu: Pandemie urychluje pozitivní transformaci sektoru

Česká centra nadále hlásí celkově pozitivní dopad pandemie na jejich provoz, téměř žádný dopad na produktivitu. Některá dokonce pozorují zvýšení efektivity nebo nové obchodní příležitosti.

95%

center hlásí kladný nebo žádný dopad pandemie COVID-19 na provoz

36%

center hlásí kladný dopad pandemie COVID-19
+16 % ve srovnání s rokem 2020

35%

center uvádí pozitivní dopad na počet procesů obsluhovaných z ČR
+19 % ve srovnání s rokem 2020

33%

Hlásí pozitivní dopad na objem činností
+14 % oproti roku 2020

Prostředí po COVID-19

Fluktuace zaměstnanců zůstává nízká, ale pokračující růst podporuje inflaci platů a konkurenci v boji o zaměstnance

V roce 2021 trvalo zaměstnání v českých centrech podnikových služeb v průměru 3 roky a 2 měsíce – stejně jako v roce 2021.

Nicméně růst center během pandemie vedl k narůstající konkurenci na lokálním trhu.

13,6%

Průměrná fluktuace zaměstnanců
Podobná úroveň jako v roce 2020

4,5%

Průměrné zvýšení mezd v roce 2021

3 roky & 2 měsíce

Průměrná délka zaměstnání

Hybridní pracovní strategie

Práce z domova se stává novým normálem a mění budoucnost odvětví i země

Před pandemií pouze 18% lidí pracovalo z domova polovinu svého času nebo více. V roce 2021 to už však bylo 91% lidí, což ukazuje významnou transformaci, kterou sektor prošel za krátkou dobu.

Přestože tato čísla odráží realitu pandemických vln, 84% center plánuje nechat své zaměstnance pracovat z domova alespoň 2 dny v týdnu jako dlouhodobé řešení.

Nyní

91%

zaměstnanců pracuje z domova alespoň 2 dny v týdnu

72%

zaměstnanců pracuje z domova neustále a jen občas dochází do kanceláře

Dlouhodobě

84%

center plánuje dlouhodobě prácovat z domova alespoň 2 dny v týdnu

71%

center plánuje dlouhodobě pracovat z domova 2–4 dny v týdnu

Technologie

Vzestup robotů: Automatizace se ztrojnásobila za pouhé 3 roky – počet robotů vzrostl na 10% pracovní síly

Objem práce vykonávaný automatizací dosáhl v roce 2021 ekvivalentu 13 000 zaměstnanců. To je více než trojnásobek oproti roku 2018. Rostoucí pracovní síla v oblasti automatizace vyžaduje řízení stále většího počtu odborníků, z nichž sektor v současnosti zaměstnává 4 200 a je plánováno, že během příštích 3 let tento počet vyroste na 6 800.

13 000 pracovníků

Práce odvedená automatizací

4,200

Odborníků na automatizaci v odvětví podnikových služeb

12

Průměrný počet odborníků na automatizaci v každém centru

83% center

již implementovaly některé metody automatizace

63% center

Hlásí pozitivní dopad pandemie COVID-19 na rychlost implementace digitalizace

73% center

Interně rozvíjejí znalosti robotiky a automatizace svých zaměstnanců
Ve srovnání se 70 % v roce 2020

Podívejte se na výběr z diskuzí expertů (v angličtině)

Sergei Holmeckis
Managing Director
Deutsche Telekom Services Europe Czech Republic
Martijn Geerling
Managing Director
The Hackett Group
Sara Polak
Zakladatelka
Paioneers
Aramayis Manasyan
General Manager GBS
Siemens
Rafael Montesinos
Director Service Transformation
Fleetcor

Diverzita: Rozmanité pracovní prostředí

Budoucnost diverzity v České republice: Podnikové služby představují nejrozmanitější pracovní prostředí v zemi

České podnikové služby zaměstnávají více žen, expatů, menšin a různorodých talentů než kterýkoli jiný sektor. Většinu pracovní síly v tomto sektoru tvoří ženy a téměř polovinu tvoří cizinci.

Aby získala a udržela si zahraniční talenty, česká centra podnikových služeb se rychle adaptovala na globální pandemii. Více než 30% center hlásí zvýšené úsilí při náborových aktivitách v tuzemsku a také zvýšenou podporu svých současných zaměstnanců cizinců.

44%

zaměstnanců v podnikových službách v ČR jsou cizinci

8

průměrný počet používaných jazyků v centrech podnikových služeb

59%

podíl žen v podnikových službách v ČR

36 let

průměrný věk zaměstnanců

Odbornou pracovní sílu ze zahraničí ohrožuje COVID-19: Česká centra posilují své strategie

Pandemie COVID-19 způsobuje nárůst fluktuace zahraničních pracovníků a problémy s jejich náborem. Česká centra podnikových služeb tuto situaci kompenzují tak, že vylepšují své strategie náboru a podpory zaměstnanců cizinců.

35% center

hlásí nižší počet zahraničních uchazečů o otevřené pozice
+11 % oproti roku 2020

31% center

uvádějízvýšenou fluktuaci cizinců
+9 % oproti roku 2020

29% center

vnímá zaměstnávání cizinců jako riskantnější
+9 % oproti roku 2020

12 týdnů

průměrná doba realizace náboru ze zemí EU (kromě CZ)
+3 oproti roku 2020

Podívejte se na výběr z diskuzí expertů (v angličtině)

Martin Malo
Managing Director
Grafton Recruitment and Gi Group
Diogo Videira
Senior Recruitment Advisor
ExxonMobil
Violeta Malar Momiroska
Chief Human Resources Officer, IT & Facility
KBC Group
Igor Savic
Head of DTC Prague
Commerzbank AG

Dovednosti budoucnosti

Zvýšené investice do rozvoje dovedností budoucnosti, ale centra hlásí nedostatek dovedností pro klíčové role budoucnosti – Analýza dat, Robotika a Zákaznická zkušenost

Centra podnikových služeb v České republice vyžadují stále komplexnější dovednosti, které z velké části rozvíjejí interně. To se odráží v průměrném počtu hodin školení poskytnutých každému zaměstnanci, který se zvýšil na 50 hodin ročně.

Deficit dovedností, se kterým se potýkají centra podnikových služeb v České republice, se však zvýšil prakticky ve všech oblastech. Nejvýrazněji v oblastech datové analytiky, technologií / automatizace, orientace na zákazníka, vedení lidí a inovací. Naprostá většina center plánuje dovednosti, které jim chybí, rozvíjet interně školením svých současných zaměstnanců.

50 hodin / rok

průměrný počet hodin školení poskytovaných centry podnikových služeb svým zaměstnancům
+32% nárůst od roku 2017

98% center

vyvíjí interní školicí programy

75% center

hlásí nedostatek dovedností v oblasti analýzy dat
+38% center více než v roce 2020

68% center

center hlásí nedostatek dovednosti orientace na zákazníka
+56 % středisek více než v roce 2020

Dovednosti s největším nárůstem deficitu

Orientace na zákazníka

+52 % center ve porovnání s rokem 2020

Analýza dat

+38% center ve srovnání s rokem 2020

Inovace

+33% center ve srovnání s rokem 2020

Nové role plánované k zavedení v příštích 2–3 letech

Datový vědec / analytik

Plánuje 74% center

Inženýr robotiky a automatizace

Plánuje 57% center

Specialista zákaznické zkušenosti

Plánuje 49% center

Podívejte se na výběr z diskuzí expertů (v angličtině)

Thomas De Bruyne
Connector for Innovation
Deloitte Czech Republic
Sotiris Karagiannis
Director of Graduate Programs
UNYP
Nina Bressler Murphy
Global Head of Enterprise Capability
Novartis
Jan Radoň
Head of Future of Work CZ
Siemens GBS
Ben Hartfield
Senior Director
The Hackett Institute

Přidejte se k ABSL

Vítáme nové členy, kteří se chtějí připojit ke společnému hlasu podnikových služeb v ČR.

Na těchto stránkách používáme soubory cookies, abychom je pro vás co nejlépe přizpůsobili. Více o cookies si můžete přečíst v naší cookie policy.