Report 2023

ABSL Report 2023
Podnikové služby v České republice

2023

ABSL Report 2023 je venku!

Asociace ABSL slaví 10 let své úspěšné existence a v rámci očekávaného výročního Reportu ABSL 2023 přináší cenné informace o sektoru podnikových služeb v České republice.

Objevte budoucí směr českých podnikových služeb v ABSL Reportu plném podrobných analýz a vhledů do nejnovějších trendů a výzev, kterým toto odvětví čelí. ABSL Report 2023 se zabývá klíčovými tématy, jako jsou lidé a řízení talentů, ESG, hybridní práce, školení a vzdělávání, technologie, trh práce, reality a další. Hlavní zdroj dat v publikaci pochází z průzkumu ABSL, který byl uskutečněn mezi členskými společnostmi ABSL v období od června do listopadu 2022.

ABSL Report 2023 je základním průvodcem, který vám pomůže udržet si náskok a maximalizovat svůj úspěch v tomto odvětví. Stáhněte si elektronickou verzi ABSL Reportu díky odkazu níže.

Stáhněte si svoji elektronickou verzi a odhalte plný potenciál podnikových služeb v České republice!

Velikost a růst

Český sektor podnikových služeb roste o 12 %: Jsme na cestě stát se do roku 2025 NEJVĚTŠÍM odvětvím v zemi s 200 000 zaměstnanci.

Navzdory geopolitické situaci v Evropě, míře inflace a dalším ekonomickým výzvám tento sektor nadále roste a vykazuje pozitivní výsledky v oblasti růstu zaměstnanosti, rozšiřování expertních týmů a poskytovaných služeb. Centra rozšiřují portfolio svých služeb, více se zaměřují na zákazníky, což jde ruku v ruce s poskytováním služeb s větší přidanou hodnotou. Obrovským trendem je také to, že se centra více zaměřují na rozmanitost a inkluzi, obsazování žen do vedoucích pozic a také na podporu lidských práv, což vede k lepšímu vnímání celkové spokojenosti zaměstnanců.

160 000

počet zaměstnanců v roce 2023

12 %

růst zaměstnanosti v roce 2022

66 %

center plánuje expandovat v příštích 2 letech

200 000

očekávaný počet zaměstnanců v roce 2025

370

celkový počet center podnikových služeb v České republice

Vyspělost služeb

Podpora inovací prostřednictvím vyspělosti a komplexnosti služeb

Česká centra pokračují ve vývoji a rozšiřování svého portfolia. ABSL průzkum ukázal, že 76 % všech služeb poskytovaných českými centry je na pokročilé nebo partnerské úrovni.

76 %

všech procesů se nyní realizuje v pokročilé nebo partnerské fázi

53 %

prováděných činností je postaveno na znalostech

50 %

center poskytuje několik služeb na pokročilé úrovni

16

průměrný počet služeb poskytovaných v jednom středisku

TOP 5 služeb, které jsou na vzestupu

Datová analytika:

Provádění prediktivní
analýzy a/nebo optimalizace

IT služby:

Správa/podpora infrastruktury

Marketing:

Prodej na dálku

Projektové řízení

Zákaznický provoz

Oddělení zákaznické podpory

Výroční ABSL Report 2023

Objevte trendy v oblasti řízení lidí a talentů, ESG, hybridní práce, školení a vzdělávání, technologií, trhu práce, realit a dalších. ABSL Report 2023 je základním průvodcem, který vám pomůže udržet si náskok a znásobit svůj úspěch v odvětví podnikových služeb. Stáhněte si svoji e-verzi a odhalte plný potenciál podnikových služeb v České republice!

Stáhněte si plnou verzi reportu

Find out about trending topics in the Czech business services:
People & Talent Management, ESG, Hybrid Work, Training & Education, Technology, Labour Market, Real Estate and more.

ESG: cesta k odolnosti

Ženy ve vedení, rodiče na rodičovské dovolené, LGBTQ+ jsou TOP témata ESG:
Začlenění ESG do politiky podnikových služeb roste.

Ženy tvoří stále větší podíl pracovní síly v českých podnikových službách. Společnosti však dávají přednost uvedením činností spojených s ESG do praxe, nikoliv pouze sepsáním opatření, která by měla být zavedena. Týká se to žen ve vedoucích pozicích, rodičů na rodičovské dovolené, osob s tělesným či mentálním postižením nebo osob ve věku 55+. Nejvíce firem přijímá opatření směřující k ženám ve vedoucích pozicích (67 %) a k začlenění rodičů na rodičovské dovolené nebo po ní (54 %). V sektoru podnikových služeb v České republice je mezi zaměstnanci přibližně 58 % žen. Je to součást strategie udržitelného rozvoje firem, která má za cíl udržet si stávající zaměstnance.

58 %

žen v podnikových službách
+10 % v porovnání s rokem 2018

40 %

žen ve vrcholovém managementu
+3 % v porovnání s rokem 2018

72 %

center podporuje diverzitu (LGBTQ+, lidská práva apod.) jako oblast CSR
+27 % oproti roku 2021

72%

Diverzita (LGBTQ+, lidská práva apod.)
+27% nárůst od roku 2021

67%

Péče o zdraví
+15% nárůst od roku 2021

67%

Životní prostředí a ekologie
+6% nárůst od roku 2021

ABSL Report 2023

Stáhněte si svoji e-verzi s kompletními analýzami a poznatky!

Budoucnost sektoru podnikových služeb

Nábor a udržení zaměstnanců na klíčových pozicích a s klíčovými dovednostmi:
To je hlavní priorita českých center pro rok 2023 i do konce roku 2025.

86 % center považuje udržení klíčových zaměstnanců za vysokou až rozhodující prioritu pro rok 2023. Dalšími klíčovými prioritami jsou orientace na zákazníka a řízení nákladů – 3 ze 4 center je považují za top prioritu pro příští rok.

82 %

center plánuje urychlit digitální transformaci v roce 2023

77 %

center plánuje rozvíjet kulturu zaměřenou na zákazníky a inovace

38 %

center věří, že inovace v oblasti umělé inteligence zásadně změní způsob výkonu práce

ABSL Report 2023

Sledujte nejnovější trendy v podnikových službách v České republice. Stáhněte si svoji e-verzi!

Stáhněte si plnou verzi ABSL Reportu 2023

včetně kompletních dat, podrobných přehledů a analýz.

ZJISTĚTE VÍCE O UDÁLOSTECH A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH ASOCIACE ABSL

připojte se k absl

Přivítáme nové členy, kteří by se rádi stali součástí ABSL a přispěli tak ke společnému hlasu podnikových služeb v České republice

Na těchto stránkách používáme soubory cookies, abychom je pro vás co nejlépe přizpůsobili. Více o cookies si můžete přečíst v naší cookie policy.