Rozvoj měkkých dovedností klíčem k uplatnitelnosti na trhu práce, postupující digitalizace mění nároky na lidi

13.4.2021

Do roku 2025 změní nové technologie až 85 milionů pracovních míst. Kvůli přerozdělení práce mezi stroje a lidi začínají zaměstnavatelé klást na své pracovníky odlišné nároky. V kancelářských oborech jsou tak již dnes vedle znalostí z oblasti IT, automatizace a digitalizace stále důležitější i měkké dovednosti, jako například schopnost řešit problémy či vést týmy, inovativnost, adaptabilita nebo odolnost proti stresu. Na jejich trénink se proto nyní firmy zaměřují i v rámci firemního vzdělávání. Vyplývá to z průzkumu ABSL, která v ČR sdružuje centra zákaznických, podnikových a IT služeb.

Z pohledu profesí dnes dle ABSL zaměstnavatelům chybí zejména analytici dat a
specialisté na digitalizaci a umělou inteligenci. Jejich nedostatek vyřešil sektor
podnikových služeb zesíleným firemním vzděláváním. „Díky intenzivnímu zaměření na rozvoj těchto dovedností dokáží centra podnikových služeb až v 70 % případů realizovat projekty automatizace a digitalizace vlastními silami,“ vysvětluje Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, a dodává: „Ve chvíli, kdy technologie přebírají rutinní úlohy, však roste i význam měkkých dovedností lidí. Kvůli rychlým změnám charakteru práce se totiž lidé musí být schopni přizpůsobit změnám, řešit nestandardní situace a problémy, kriticky myslet a komunikovat. Zvlášť v dnešní době je pak stále důležitější i schopnost čelit stresu.“

I když měkké dovednosti neboli soft skills vychází z osobnostních předpokladů člověka, dají se poměrně dobře vytrénovat. Firmy se proto na trénink těchto oblastí stále více zaměřují v rámci firemního vzdělávání. „Důležitým aspektem je také sociální inteligence včetně mezikulturních kompetencí a transdisciplinarity, bez kterých nemůže digitální společnost fungovat,“ dodává Jonathan Appleton.

Lidé si změnu nepřipouští

Přes masivní adopci technologií a digitalizaci si jen málo zaměstnanců uvědomuje, že se jejich náplň práce může v budoucnu výrazně změnit. Podle průzkumu personální agentury Grafton Recruitment si to myslí pouze 15 % respondentů. I navzdory tomu si jsou však zaměstnanci ve valné většině případů vědomi nutnosti průběžného vzdělávání. Pracovníci center podnikových služeb se tak například nejvíce zajímají o trénink manažerských dovedností, studium jazyků a odborné certifikace. Uchazeči o práci se zase soustředí spíše na učení hard skills spojených s digitálními dovednostmi nebo analýzou dat.

Více než pětinový nárůst firemního vzdělávání

Na změny charakteru práce připravují své lidi i zaměstnavatelé. Například centra
podnikových služeb poskytují svým lidem průměrně 46 hodin vzdělávání ročně, což je více než pětinový nárůst během čtyř let. Až 75 % center dotuje svým zaměstnancům jazykové kurzy a 33 % je finančně podporuje v postgraduálním studium nebo jiných odborných kurzech. ABSL se snaží podporovat vzdělávání a spolu s ním i celkový rozvoj a růst celého oboru i nově vytvořeným MBA programem specializovaným na podnikové služby.

„Roste potřeba rozvíjet manažery a rozšiřovat jejich kvalifikaci o nové oblasti, ať už jde o řízení lidí v digitální době, práci s daty, zavádění inovací či rozvojových strategií. Program, který jsme vytvořili ve spolupráci s University of New York in Prague a Hackett Institute, otevře absolventům velmi zajímavé kariérní šance,“ vysvětluje Jonathan Appleton.

Profesní manažerské vzdělávání v podobě MBA programů se dle něj v České republice těší rostoucí oblibě a je vyhledáváno zejména členy středního a vrcholového managementu. Nově vytvořený MBA program je prvním a jediným MBA studiem se zaměřením na podnikové služby dostupným v České republice i ve světě. „Cílem tohoto programu je vzdělávání strategických lídrů našeho oboru. Lídrů, kteří jsou schopní identifikovat a využít příležitosti k vybudování a rozvoji svého podnikání tím, že poskytují služby vyšší úrovně, řídí digitální inovace a vedou mimořádné talenty. Vzdělávání lídrů podpoří růst našeho odvětví a pomůže naší zemi držet náskok před konkurencí,“ řekl na závěr Jonathan Appleton.

Sdílet:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
On Trend

ČÍST DÁL

Na těchto stránkách používáme soubory cookies, abychom je pro vás co nejlépe přizpůsobili. Více o cookies si můžete přečíst v naší cookie policy.