Stále více zaměstnanců chce před podpisem smlouvy vidět své budoucí pracovní místo

Až 79 % uchazečů o práci v oboru podnikových služeb chce vidět své pracovní místo ještě předtím, než podepíše pracovní smlouvu. Vyplývá to z průzkumu společností ABSL, JLL a Skanska a potvrzuje to skutečnost, že pracovní prostředí patří k významným argumentům pro přijetí či odmítnutí pracovní nabídky. Průzkum se zaměřil i na spokojenost zaměstnanců center podnikových služeb s uspořádáním kanceláří a na využívání kancelářských technologií.

Nedostatek zasedacích místností a potenciál pro zlepšení podoby pracovního místa

Pro 63 % zaměstnanců je důležité, aby měli příležitost spontánně kontaktovat své kolegy a projednat s nimi denní operativu. Uspořádání kanceláře jim z toho pohledu velmi vyhovuje, spokojenost vyjádřily dvě třetiny respondentů. Méně zaměstnanců je však spokojených s počtem uzavřených jednacích místností. Jen 10 % respondentů nemá problém získat rezervaci zasedací místnosti, kdykoliv je potřeba. Jistý potenciál ke zlepšení nabízí i samotné pracovní místo zaměstnanců. Možnost pracovat z pohodlného místa považuje za důležité 90 % respondentů. Svůj vliv na to má bezpochyby i skutečnost, že na svém pracovním místě tráví zhruba 84 % svého pracovního času.

Spokojených s úrovní komfortu je pouze 60 % respondentů, 40 % je ovšem nespokojeno,“ říká Blanka Vačkova, vedoucí oddělení průzkumu trhu v JLL, a dodává: „Důvodů může být mnoho, nejčastěji respondenti uvádí nedostatek přirozeného světla, špatnou klimatizaci, nemožnost otevřít okno či nepohodlný nábytek. V každém případě představují samotná pracovní místa velký potenciál ke zlepšení.“ Ke spokojenosti může přispět i otevíratelnost oken, celých 72 % respondentů chce mít možnost otevřít okno, a to i přesto, že se tím sníží funkčnost klimatizace.

Ticho a možnost koncentrace
Možnost koncentrovat se, když je potřeba, považuje za důležitou 93 % respondentů, ovšem jen 37 % je spokojeno se současným stavem. „Jde o aspekt, kterému nyní firmy věnují značnou pozornost. Velkoplošné kanceláře často nazývané jako openspace dnes pomalu nahrazují modernější prostory složené z menších zón. Již pětina respondentů dnes v takto strukturovaných kancelářích pracuje a ohlasy jsou veskrze pozitivní,“ komentuje Blanka Vačkova. Firmy se snaží koncentraci svých lidí podpořit i tím, že eliminují hluk, například s pomocí pohodlných a odhlučněných telefonních budek, kde si mohou zaměstnanci v klidu vyřídit potřebné telefonní hovory. Ostatně i z průzkumu vyplynulo, že možnost nerušeně realizovat telefonický hovor je důležitá pro 69 % zaměstnanců a s realitou je spokojená téměř polovina respondentů.

Technologie včera a dnes
Pro sektor podnikových služeb je typické využívání moderních technologií. „Technologie také výrazně ovlivňují podobu celého oboru, dávají vzniknout novým typům služeb, umožňují spolupracovat na dálku a eliminují rutinní činnosti. Dle Vize 2025, kterou jsme připravili ve spolupráci s předními odborníky z českých center podnikových služeb, se celý obor bude stále více orientovat na výzkum a vývoj a IT služby,“ okomentoval Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje poskytovatele podnikových služeb, Možnost využívat a rozvíjet moderní technologie přitom oceňuje zejména generace mileniálů, kteří se v českých centrech podnikových služeb pomalu stávají nejsilnější generací.

Jaké technologie tedy dnešní zaměstnanci při práci využívají? Ke komunikaci s kolegy či zákazníky používá 87 % zaměstnanců instant messaging či skype (před dvěma lety jen 32 %), 76 % respondentů využívá online úložiště (před dvěma lety 37 %), 69 % pracovníků využívá software pro vzdálený přístup, který umožňuje pracovat z domu (před dvěma lety 31 %) a 67 % zaměstnanců pracuje s počítačem vybaveným hned několika monitory (před dvěma lety 36 %), což dle mnoha studií zvyšuje efektivitu až o 30-40 %. Velký posun je patrný i při využívání web konferencí. „Vybavenost technologiemi dokumentuje styl práce v centrech podnikových služeb, kde je komunikace a spolupráce velmi důležitá,“ říká Jonathan Appleton.

Jsme jedním z nejaktivnějších developerů pražských kanceláří, v současné době máme v různých fázích přípravy 100.000 m2 nových administrativních prostor. Intenzivně se zabýváme tím, jak lidé kanceláře používají a co ke své práci nejvíce potřebují. Naše budovy jsou po technické stránce na špičce tuzemského stavitelství a mají nejvyšší environmentální certifikáty. Jdeme o krok dál a usilujeme o špičkové interiéry, které nově posuzuje certifikace WELL. Budovy, které získají certifikát WELL, se pyšní prostředím, které je nejen efektivní, ale také příjemné, přátelské a zdravé. Stavíme chytré budovy, které jsou plně variabilní, nabízí maximum přirozeného osvětlení, cirkuluje v nich čerstvý vzduch a nabízí prostory pro relaxaci,“ uvádí Alexandra Tomášková, Leasing & Asset Director, Skanska Property Czech Republic.

O průzkumu
Průzkum vychází z odpovědí více než 2 500 respondentů, kteří působí v centrech sdílených podnikových služeb v České republice. Odpovědi byly zajišťovány prostřednictvím online dotazníku do konce roku 2017.

O ABSL
ABSL (Association of Business Service Leaders in the Czech Republic) je organizace sdružující společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb. Jde o segment, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v České republice. ABSL vznikla v roce 2013 s cílem podporovat společnosti z oblasti podnikových služeb, sdílet best practises a pomáhat s rozvojem aktivit svých členů i jiných subjektů působících v tomto segmentu. Zároveň ABSL poskytuje podporu zahraničním investorům, kteří chtějí v ČR zřídit svá centra podnikových služeb. Více informací naleznete na www.absl.cz.

O JLL
JLL je finanční a poradenská firma, která se zaměřuje na realitní služby a řízení investic. Zaměstnáváme více než 70 000 lidí ve více než 1 000 pobočkách v 80 zemích, které poskytují svým klientům konzultační služby na místní, regionální i globální úrovni. Naši schopnost reagovat na měnící se tržní podmínky a různorodé požadavky našich klientů garantují týmy realitních a investičních odborníků, jejichž expertíza se zakládá na detailní znalosti trhu, kvalitních tržních datech a kvalifikovaných odhadech. Naši zaměstnanci představují špičku svého oboru a na základě své odbornosti, vzájemné spolupráci a důvěře udržují se svými klienty dlouhodobé vztahy.

O Skanska Property Czech Republic
Skanska Property Czech Republic je developerská společnost, která působí na českém trhu komerčních nemovitostí již od roku 1997. Za tu dobu realizovala v Praze a Ostravě množství referenčních projektů, mezi nimiž je možné jmenovat budovu City Green Court, která je první administrativní budovou na českém trhu s certifikací LEED Platinum Core & Shell v kombinaci s LEED Platinum Commercial Interior. Další prvenství drží jejich budova Nordica v Ostravě, která jako první v ČR získala certifikát EU GreenBuilding za energeticjou úsporu.
Od konce roku 2015 je sídlem všech jednotek společnosti Skanska, operujících na českém trhu budova Corso Court v pražském Karlíně, která je jejich vlastním developerským projektem. V Karlíně Skanska začala rozvíjet své aktivity se záměrem využít karlínský potenciál a podpořit jedinečnou atmosféru. Kromě Karlína působí v Praze Skanska především na Smíchově, v Holešovicích a na Pankráci.

Kontakty pro média
Marta Lipovská
PR Consultant
E-mail: marta.lipovska@prcom.cz
GSM: +420 606 716 555

Na těchto stránkách používáme soubory cookies, abychom je pro vás co nejlépe přizpůsobili. Více o cookies si můžete přečíst v naší cookie policy.