Zvyšování kvalifikace a dovedností přispívá ke spokojenosti zaměstnanců i zákazníků

Více než 80 % pozitivně naladěných zaměstnanců, 95 % pracovníků plně podporujících hodnoty svého
zaměstnavatele a několik propracovaných vzdělávacích programů. Těmito výsledky se může pochlubit společnost Siemens, která za svůj inovační projekt, jehož cílem je zejména zlepšování zákaznické zkušenosti prostřednictvím vyšší angažovanosti zaměstnanců, získala ocenění ABSL Diamonds. Unikátnost programu spočívá v tom, že znalosti a zkušenosti si zde mezi sebou předávají sami zaměstnanci.

Permanentní vzdělávání a rozvoj vlastních schopností je pro zaměstnance působící v sektoru podnikových služeb zcela zásadní. V rámci své každodenní práce musí umět pružně reagovat na technologické novinky i potřeby klientů. Společnost Siemens, působící ve více než 150 zemích světa a zaměstnávající okolo 6600 lidí, si tuto skutečnost uvědomuje. Proto disponuje v rámci svého vysoce rozvinutého konceptu firemní kultury hned několika vzdělávacími a inovačními iniciativami.

Nejstarší z programů, nazvaný New Horizons (Nové obzory), funguje od roku 2012 a je určen začínajícím profesionálům, tedy lidem s minimálně tříletou odbornou praxí, kteří již dva roky působí ve společnosti Siemens. Desetiměsíční program zahrnuje mezikulturní týmovou práci, projekty, školení, skutečné i virtuální kulturní i obchodní exkurze a finální prezentaci výsledků.

Novější program Challenger (Vyzývatel) z roku 2016 se zaměřuje se na vedoucí pracovníky. Ti během dvanácti měsíců pracují na strategických obchodních projektech, v rámci nichž se účastní školení a virtuálních přednášek, zabývají se mj. kariérní poradenstvím či mentoringem.

ABSL Diamonds ocenil inovační projekt zaměřený na zvyšování dovedností vybraných talentů
Další unikátní inovační nápad v oblasti rozvoje talentovaných pracovníků se zrodil v pražském týmu Siemensu a nyní probíhá i v zahraničních pobočkách společnosti. Jedná se o komplexní výměnu znalostí mezi zaměstnanci. Díky tzv. Global Shared Services Academy si mohou zaměstnanci vybírat z více než 50 programů, kterých se chtějí zúčastnit. Jen za rok 2016 firma evidovala více než 34 500 hodin sdílení znalostí.

Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která v ČR sdružuje firmy z oboru podnikových služeb, upozornil, že Siemens získal za svůj vzdělávací koncept ocenění ABSL Diamonds: „Bohatý a do detailu propracovaný program vzájemného školení zaměstnanců společnosti Siemens byl oceněn jako nejlepší projekt v kategorii Value Creation (Nejlepší přidaná hodnota) a obdržel cenu ABSL Diamonds. Je nesporným faktem, že spokojení a motivovaní zaměstnanci přispívají ke zlepšování služeb a velkou měrou se podílí na rostoucí spokojenosti zákazníků.

Lidé, zákazníci a inovace – firemní kultura, která se vyplatí
Z nedávaného celosvětového průzkumu, který provedl Siemens mezi svými zaměstnanci, vyplývá, že v 8 z 9
posuzovaných kategorií získaly právě aktivity Siemens nadprůměrné hodnocení.
Interní průzkum ukázal, že 89 % zaměstnanců je přesvědčeno o tom, že jejich společnost neustále pracuje na zlepšování firemních procesů. 91 % z nich podporuje důraz na rozmanitost ze strany svého zaměstnavatele, více než 80 % deklaruje, že přístup společnosti přispívá mezi zaměstnanci k pozitivní náladě, a 95 % lidí se plně ztotožňuje s firemními hodnotami.